Gastro Kup Srbija

Takmičari su dužni da obezbede sve potrebne namirnice, sitan alat i tanjire za serviranje. Molimo da se takmičari jave na info pult pola sata pred ulazak u boks prema predviđenom terminu. Raspored takmičara po kategorijama biće objavljen 3 dana pred početak takmičenja na našem web sajtu i društvenim mrežama.

Broj takmičara je ograničen. Molimo vas da na vreme prijavite kategorije putem našeg sajta www.gks.org.rs. Proglašenje pobednika je 02.12.2023. u 18.00 časova u Master hali Novosadskog sajma. Oba dana, takmičarima če se uručivati medalje i diplome po završetku takmičarskog dana.

Prijavu poslati na prijava@gks.org.rs

Kotizacija

Članarina po kategoriji iznosi 1.500rsd, osim za HAK 5 gde je iznos 2000rsd. U slučaju prijave takmičara na više kategorija cena se menja u zavisnosti od broja kategorija.  

  • Dve kategorije iznose 2.500 rsd  
  • Tri kategorije iznose 3.000rsd 
  • Četiri kategorije iznose 3.5000rsd 

Podaci o takmičaru


Ukupno: rsd

Ukupno:


Close Menu
Close Panel