Gastro Kup Srbija

Opšta pravila
Gastro kupa Srbija 2023

1. PRIJAVE:

Takmičari mogu da pošalju prijave putem našeg web sajta gks.org.rs/prijava  Drugi način prijave neće biti moguć.

2. ROK ZA PRIJAVU:

Prijave za takmicenje treba poslati najkasnije do 25. novembra  2023. godine. Broj takmičara u svim kategorijama je ograničen.

3. POTREBNO:

Uz svaku poslatu prijavu neophodno je priložiti meni iii kratak opis rada.

4. PRAKTIČNA TAKMIČENJA:

Takmičari koji učestvuju u praktičnim nastupima moraju da se jave na info-pult organizacionog komiteta najmanje jedan sat pre početka takmičenja kako bi dobili uputstva. Takmičari moraju da nastupaju u boksu koji im je dodeljen prilikom prijave. Raspored takmičenja biće objavljen par dana pred početak takmičenja.

5. PO ISTEKU VREMENA:

Svi takmičari, po isteku predviđenog vremena, moraju da napuste takmičarski prostor. Zapamtite da, ukoliko nije drugačije navedeno, sudije mogu da kazne takmičare zbog preterane napredne pripreme, viška otpada iii kašnjenja sa prezentacijom.

6. DONOŠENJE EKSPONATA:

Svi eksponati moraju da budu postavljeni u vreme predviđeno rasporedom, na odgovarajuće            mesto. Takmičari moraju da obezbede donošenje svojih eksponata i njihovo postavljanje za ocenjivanje. Zbog kašnjenja sa postavljanjem eksponata može doci do diskvalifikacije iii uklanjanja eksponata sa ocenjivanja. Raspored izlaganja bice objavljen par dana pred početak takmičenja.

7. TAKMIČARI U HLADNOJ IZLOŽBI:

Svi takmičarski eksponati moraju da budu registrovani pre postavljanja. Za svaki eksponat takmičar dobija dve kartice. Jedna mora da bude postavljena pored eksponata, a druga ispod eksponata. Registracija se vrši na info pultu pored takmičarskih boksova.

8. BEZBEDNOST EKSPONATA:

Organizator će sprovesti sve moguće mere bezbednosti za eksponate, ali ne snosi odgovornost za eventualna oštećenja koja nastanu na eksponatima, delovima opreme i inventara. Takmičarima se savetuje da osiguraju svoje eksponate i jela na izložbi. Odgovoran je svaki pojedinac i lično snosi rizik.

9. UKLANJANJE EKSPONATA:

Svi eksponati moraju da budu uklonjeni u vreme koje odredi organizator, nikako ranije. Organizator zadržava pravo da ukloni eksponate posle određenog vremena. Organizator može da ukloni eksponate za koje smatra da nisu higijenski ili su ispod standarda.

10. IZLOŽBA:

Svi eksponati koji su ocenjivani na prethodnim takmičenjima, ne mogu da učestvuju na ovom festivalu

11. SUĐENJE:

Svi kvarljivi eksponati bice ocenjivani na dan Zbog pokušaja uticanja na sudije i njihovu odluku takmičar moze da bude diskvalifikovan.

12. SUDIJA I OPŠTA PRAVILA:

Sudije će markirati takmičare koji su po njihovom mišljenju pokazali najviše veština i tehnika rada u pripremi svojih jela. U interesu je takmičara da završi što više zadataka, uključujući tranziranje i filetiranje u vremenu predviđenom za takmičenje u određenoj kategoriji.

Sudijski komitet prihvata činjenicu da je u nekim slučajevima neophodna priprema unapred, dok se u određenim slučajevima priprema ograničava na donošenje opranog i očišćenog povrca, osnovnih fondova ili demiglasa, ili pripremljenog termički neobrađenog testa. Svi takmičari moraju biti odeveni prema propisima (kulinarska bluza, kulinarska kapa, kulinarske pantalone). Sudije zadržavaju pravo da diskvalifikuju takmičara ukoliko nije odeven prema propisima. Upotreba veštackih prehrambenih boja nije dozvoljena prilikom pripreme jela.

13. REZULTATI:

Svi rezultati biće vidno istaknuti na oglasnom panelu odmah nakon završenog sabiranja ocena. Takmičari su time ohrabreni da traže objašnjenja i usmerenja, kao i savete od sudija. Molima Vas da ukoliko uočite nepravilnosti o tome obavestite i Nakon svake runde takmičenja, takmičari su dužni da sa svojim jelom (eksponat jelo) idu u sudijski box na konsultacije.

14. VOLONTERI:

 Svaki takmičarski box imaće jednog volontera koji će biti zadužen za pomoć takmičarima

15. NAGRADE:

Nagrade su određene po postojećim standardima.

Zlatna medalja 90 - 100 poena
Srebrna medalja 80 - 89 poena
Bronzana medalja 70 - 79 poena
Diploma ili merit 60 - 69 poena

Takmičar koji u bilo koje tri kategorije osvoji zbirno najviše poena, biće proglašen za NAJBOLJEG SENIORA KUVARA FESTIVALA. PROGLAŠENJE POBEDNIKA FESTIVALA BIĆE NA KRAJU POSLEDNJEG DANA TAKMIČENJA.

16. KAZNENI POENI:

Kašnjenje pri ulasku u box - 10 poena
Kasna prezentacija - 20 poena
Nepropisna uniforma - 10 poena

17. DODELA NAGRADA:

Tokom takmičenja biće organizovana dnevna dodela nagrada za taj dan po završetku takmičenja na glavnoj bini sa početkomu 18.00 časova.

18. OPREMA U TAKMIČARSKOM BOKSU:

Takmičarski boks je opremljen sa šporetom sa 4 ringle i rernom, radnom površinom, frižiderom i sudoperom

19. TAKMIČARI KOJI KORISTE KONVEKTOMAT:

Takmičari koji koriste konvektomat u obavezi su da ponesu jedan od sledećih posuda GN1/1, GN1/2, GN1/3

POBEDNIK FESTIVALA (JUNIOR I SENIOR) BIĆE PROGLAŠEN NA GLAVNOJ BINI POSLEDNJEG DANA TAKMIČENJA U 18.00 ČASOVA.

Close Menu
Close Panel