Gastro Kup Srbija

Opšta pravila
Gastro kupa Srbije 2021

1. PRIJAVE:

Takmičari mogu da pošalju prijave putem e-maila prijava@gks.org.rs  ili elektronski putem preko našeg sajta www.gks.org.rs

2. KOTIZACIJE:

Cena kotizacije na Gastro kupu Srbija 2021 jeste 15€ za inostrane takmičare ili 1500 rsd za takmičare iz Srbije. U slučaju prijavljivanja na takmičenje u dve kategorije cena kotizacije jeste 2500 rsd ili 20€ za inostrane takmičare. Cena kotizacije u slučaju prijave na sve tri kategorije iznosi 3000rsd ili 25€ za inostrane takmičare.  Cena kotizacije u slučaju prijave na sve četiri kategorije iznosi 3500rsd ili 30€ za inostrane takmičare. Kotizacija za kategorije koje se takmiče oba dana ( ST1,ST2,ST3, K1) iznosi 1500 rsd po kategoriji za takmičare iz Srbije, odnosno 15€ za inostrane takmičare. 

3. ROK ZA PRIJAVU:

Prijave za takmičenje treba poslati najkasnije do 12. septembra 2021.godine. Broj takmičara u svim kategorijama je ograničen.

4. POTREBNO:

Uz svaku poslatu prijavu neophodno je priložiti meni ili kratak opis rada.

5. DONOŠENJE EKSPONATA:

Svi eksponati moraju da budu postavljeni u vreme predviđeno rasporedom, na odgovarajuće mesto. Takmičari moraju da obezbede donošenje svojih eksponata i njihovo postavljanje za ocenjivanje. Zbog kašnjenja sa postavljanjem eksponata može doći do diskvalifikacije ili uklanjanja eksponata sa ocenjivanja.

6. PRAKTIČNA TAKMIČENJA:

Takmičari koji učestvuju u praktičnim nastupima moraju da se jave na info-pult organizacionog komiteta najmanje jedan sat pre početka takmičenja da bi dobili uputstva. Takmičari moraju da nastupaju u boksu koji im je dodeljen prilikom prijave.

7. TAKMIČARI U HLADNOJ IZLOŽBI:

Svi takmičarski eksponati moraju da budu registrovani pre postavljanja. Za svaki eksponat takmičar dobija dve kartice. Jedna mora da bude postavljena pored eksponata, a druga ispod eksponata. Registracija se vrši na info pultu pored takmičarskih boksova.

8. BEZBEDNOST EKSPONATA:

Organizator će sprovesti sve moguće mere bezbednosti za eksponate, ali ne snosi odgovornost za eventualna oštećenja koja nastanu na eksponatima, delovima opreme i inventara. Takmičarima se savetuje da osiguraju svoje eksponate i jela na izložbi. Odgovoran je svaki pojedinac i lično snosi rizik.

9. UKLANJANJE EKSPONATA:

Svi eksponati moraju da budu uklonjeni u vreme koje odredi organizator, nikako ranije. Organizator zadržava pravo da ukloni eksponate posle određenog vremena. Organizator može da ukloni eksponate za koje smatra da nisu higijenski ili su ispod standarda.

10. SUĐENJE:

Svi kvarljivi eksponati biće ocenjivani na dan postavljanja. Zbog pokušaja uticanja na sudije i njihovu odluku takmičar može da bude diskvalifikovan.

11. SUDIJE I OPŠTA PRAVILA:

Sudije će markirati takmičare koji su po njihovom mišljenju pokazali najviše veština i tehnika rada u pripremi svojih jela. U interesu je takmičara da završi što više zadataka, uključujući tranžiranje i filetiranje u vremenu predviđenom za takmičenje u određenoj kategoriji.
Sudijski komitet prihvata činjenicu da je u nekim slučajevima neophodna priprema unapred, dok se u određenim slučajevima priprema ograničava na donošenje opranog i očišćenog povrća, osnovnih fondova ili demiglasa, ili pripremljenog termički neobrađenog testa. Svi takmičari moraju biti odeveni prema propisima (kulinarska bluza, kulinarska kapa, kulinarske pantalone).
Sudije zadržavaju pravo da diskvalifikuju takmičara ukoliko nije odeven prema propisima.  Upotreba veštačkih prehrambenih boja nije dozvoljena prilikom pripreme jela.

12. REZULTATI:

Svi rezultati biće vidno istaknuti odmah nakon završenog sabiranja ocena.
Takmičari su time ohrabreni da traže objašnjenja i usmerenja, kao i savete od sudija. Molimo Vas da ukoliko uočite nepravilnosti o tome obavestite i sudije. Nakon svake runde takmičenja, takmičari su dužni da sa svojim jelom (eksponat jelo) idu u sudijski box na konsultacije.

13. PO ISTEKU VREMENA:

Svi takmičari, po isteku predviđenog vremena, moraju da napuste takmičarski prostor. Zapamtite da, ukoliko nije drugačije navedeno, sudije mogu da kazne takmičare zbog preterane napredne pripreme, viška otpada ili kašnjenja sa prezentacijom.

14. NAGRADE:

Nagrade u vidu medalja ili pehara su određene po postojećim standardima. Ako se ne postignu propisani standardi – nema nagrade:

Zlatna medalja 90 - 100 poena
Srebrna medalja 80 - 89 poena
Bronzana medalja 70 - 79 poena
Diploma ili merit 60 - 69 poena

Takmičar koji u bilo koje tri kategorije osvoji zbirno najviše poena, biće proglašen za NAJBOLJEG SENIORA KUVARA FESTIVALA. PROGLAŠENJE POBEDNIKA FESTIVALA BIĆE NA KRAJU POSLEDNJEG DANA TAKMIČENJA.

15. DODELA NAGRADA:

Tokom takmičenja biće organizovana dnevna dodela nagrada za taj dan.

16. IZLOŽBA:

Svi eksponati koji su ocenjivani na prethodnim takmičenjima, ne mogu da učestvuju na ovom festivalu.

Close Menu
Close Panel